BI gør data til viden
og viden til værdi

BI handler om at gøre data i en virksomhed til brugbar viden og efterfølgende konvertere denne viden til værdi. BI er at gøre brug af de mange data,  der skabes i organisationer, således der kan træffes bedre beslutninger hurtigere og med færre ressourcer. 

Overvejer du også, hvordan BI kan styrke din forretning? Så anbefaler vi, at du læser vores guide ”Tag data personligt”, hvor vi besvarer de typiske spørgsmål relateret til dét at komme i gang med business intelligence.

hvor stiller du skarpt med 
business intelligence?

 

Hos os er business intelligence koncentreret omkring fire centrale udbytter, som vores kunder når med business intelligence. Sammen laver vi en analyse af din forretning og stiller skarpt på dine fokusområder, så din BI-løsning kommer til at understøtte præcis dine mål.

 1. Øge virksomhedens performance
 2. Træffe bedre beslutninger med færre ressourcer
 3. Styre virksomhedens vækst
 4. Reducere omkostningerne

Genkender du et eller flere af disse punkter, så er du godt på vej til at styrke din forretning. Book allerede et møde med os nu, så sikrer vi, at du kommer helt rigtigt i gang – og med det helt rigtige fundament for din BI-løsning.

fra data til viden

Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i virksomhedens forretning og situation, og derefter skabe den datamodel, der passer til.

For at vi kan gøre data til viden og dele det med medarbejdere i virksomheden, må vi nemlig lægge et forretningsmæssigt perspektiv ned over data. Data fra forretningskritiske systemer samles og sættes oftest i en forretningsmæssig kontekst gennem et såkaldt data warehouse . Det er her data går fra at være mystiske tabeller i avancerede systemer til at være forretningsobjekter, som brugerne i forretningen kan genkende.

 

fra viden til værdi

Når business intelligence software understøtter beslutningsprocesserne i virksomheden, bliver data ikke blot til viden, den bliver til viden, som giver værdi.

Dette sker, når menneskerne i organisationen kommer til at arbejde med viden gennem værktøjer, der er visuelle og lette at arbejde med. Den slags værktøjer kalder vi for front-end værktøjer. De er en central del af en BI løsning sammen med metoder, processer, arkitektur og platformen. 

Læs mere om, hvordan nogle af  vores kunder i dag anvender business intelligence software til at hjælpe deres forretning.

business intelligence
på tværs af forretningen  

Via vores business intelligence software kan vi løfte din forretnings performance til et højere niveau på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Det betyder, at den samme løsning kan anvendes på mange forskellige måder, alt efter hvor du er i virksomheden.

Lad os sammen tale om, hvordan vi kan hjælpe jer med business intelligence, så I kan udleve ambitionerne om at blive data-drevet.

Book allerede et møde med os nu, så sikrer vi, at du kommer helt rigtigt i gang.

 • Rapportering
 • Dashboards og scorecards
 • Data mining
 • Understøtte budgettering og forecast
 • Konsolidering af forskellige kilder
 • Analyser og data discovery

 

se, hvordan andre
har skabt værdi
med business intelligence

Læs mere om, hvordan nogle af vores kunder i dag anvender business intelligence software til at hjælpe deres forretning.

stadig i tvivl om
hvad BI er?

Kort sagt betyder business intelligence at bruge data intelligent til at træffe bedre beslutninger i forretningen. Men hvor starter det? Big data er et buzzword mange er bekendte med: Nemlig de store mængder af data, der konstant skabes i og omkring virksomheden, men som vi ikke umiddelbart ikke arbejder struktureret med endnu.

Det er her business intelligence kommer ind i billedet. Med en udforskende tilgang giver de rette BI-værktøjer mulighed for at gå på opdagelse i data for at finde mønstre og sammenhænge. Mønstre, som gør mennesker klogere. Netop de mennesker, som træffer vigtige forretningsmæssige beslutninger.

Business intelligence software, front-end tools, data warehouse, BI kube, ETL tools. Listen af termer er lang. Men det er vejen mod en succesfuld BI-løsning ikke nødvendigvis. 

BI-værktøjer
og self-service

Arbejdet med business intelligence kræver de rette kompetencer, men det handler i lige så stor grad om det rette mindset og det helt rette værktøj. Med såkaldte front-end-værktøjer er det muligt på let og intuitiv vis at visualisere data, så alle forstår budskabet. Og her er alternativerne til det klassiske lagkagediagram mange. Samtidig bruges front-end værktøjet til at bygge dynamiske dashboards. Dashboards er forretningens svar på et instrumentbræt: Hvilke lamper lyser og hvilke knapper skal vi skrue på? Det er et overblik over dine målsætninger og KPIer - ja, alt det du gerne vil måle på - og som konstant opdateres i takt med at nye data kommer ind. På den måde har I konstant overblik over hvor forretningen er pt og hvor I gerne vil hen.

Blandt de mest populære BI tools tæller Tableau, Qlik, Power BI og Alteryx. Målet er at give brugerne magten til at lave deres egne analyser, også kaldt self-service BI. Først er det dog vigtigt at få overblik over hvilke behov, datakilder og datatyper der er tale om. Ofte vil det være relevant at samle data fra virksomhedens kilder i et data warehouse, hvorfra brugerne kan trække data ind i et BI-værktøj til analyser og visualisering.

datadoven eller datadrevet?
hent vores magasin 
data-driven '16

Hent magasinet og læs fx: 

 • Hvem er bedst til data i Skandinavien? 
 • Er datapulsen faldende eller stigende?
 • Hvordan mobilen og budgettet driver BI ud til brugerne
 • Sådan bliver Marketing og HR datadrevne