skab forankring
i organisationen

Selv de mindste business intelligence-projekter kan blive en kæmpe succes – og omvendt kan selv de største business intelligence-projekter risikere kun at blive anvendt af få personer.

Hemmeligheden bag projektets succes er, hvor skarpe og dedikerede I er, når løsningen skal udrulles og forankres i organisationen.

best practice
giver resultater

Inspari benytter en best practice-metode til at sikre den perfekte udrulning af jeres BI-løsning. Metoden giver jer adgang til konkrete værktøjer og processer, der markant løfter kvaliteten af udrulningen og forankringen. Konkrete projekterfaringer og teori fra branchens bedste folk ligger til grund for metoden, som kan bruges ved nye projekter i samarbejde med jer eller med Inspari som udrulningsansvarlig.

Samme metode bruger vi til at genstarte nødstedte business intelligence-projekter hos virksomheder, der tidligere har implementeret business intelligence teknisk i deres organisation uden at opnå forankring. Herigennem flytter vi projektet fra at være til gavn for få i organisationen til at blive en uundværlig del af hele organisationens hverdag.

stærk udrulning
giver dig

  1. Organisatorisk forankring og anvendelse af BI
  2. Realisering af business values
  3. Synliggørelse af BI-projektets succes og værdi
  4. Forankring af løsning og heraf fordobling af den realiserede værdi gennem en optimal udrulning.

inspari
metode

Inspari har opbygget en best practice metode til at sikre den rigtige udrulning. Det giver adgang til en række konkrete værktøjer og processer, der gør udrulningen og forankringen lettere. Vores metode bygger på erfaringer fra en lang række projekter samt teori fra nogle af branchens mest erfarne folk.

Vores metode og værktøjer anvender vi i forbindelse med nye projekter enten i samarbejde med kunden, eller hvor Inspari er ansvarlig for at drive udrulning.

spark liv i
din BI-løsning

Vi anvender desuden også vores metode til at hjælpe nødlidende Business Intelligence-projekter i gang igen. Virksomheder der tidligere har implementeret Business Intelligence teknisk i deres organisation kan via vores metode få udrullet og forankret projektet . Det gør, at projektet flyttes fra at være til gavn for få i organisationen til nu pludseligt at blive en uundværlig del af hele organisationens hverdag.

bliv inspireret af dataheltene 
og få succes med:

  • Buy-in fra din ledelse til et BI-projekt
  • At få taget de første skridt
  • Tilrettelæggelse af en effektiv proces for forankring af BI-projektet i din organisation
  • Værdiskabelse for din organisation med BI

business intelligence

det rigtige datagrundlag er essentielt.

læs mere om bi - business intelligence

big data

gør big data til brugbar viden.

 

kom i gang med big data

microsoft sql

få større indsigt og hurtigere resultater.

 start med microsoft sql