øgeperformance

BI og Performance Management løsninger kan i høj grad hjælpe en virksomhed til at øge dens performance //

hør mere om øget performance?

 

Jens-Jacob Thuun Aarup

Direktør og partner

M: +45 20 26 86 60

@: jja@inspari.dk

 

 

Det handler om at sætte fokus på de rigtige ting i virksomheden og udnytte de positive resultater som grundlag for nye muligheder. Vi oplever, at en række virksomheder ofte har stort fokus på at kunne dokumentere de resultater, der er opnået, men sjældent bruger disse som grundlag for at skabe forbedret performance i virksomheden. Her kan Business Intelligence hjælpe virksomheden.

 

 

 

hvilken performance

er vigtig for jer?

 

I det følgende kommer vi med et par eksempler på, hvilken performance virksomheden kan øge:

 

  • Salgs performance: Opnår vi vores salgsresultater? Og hvilke salgsmuligheder udnytter vi ikke godt nok?
  • Finansiel performance: Hvor effektive er vi i økonomiafdelingen? Hvordan ser udviklingen ud i vores finansielle nøgletal? Hvordan skal vi arbejde med en bedre indtjening?
  • Lager performance: Har vi den optimale udnyttelse af vores lager? Hvordan arbejder vi smartere på lageret?
  • Time performance: Hvordan er vores produktivitet, og hvordan kan vi øge den? Hvor har vi en god gennemsnitlig timepris, og hvor skal vi have fokus på den?
  • Sags performance: Hvad er den gennemsnitlige behandlingstid, og hvordan kan vi forbedre den? Hvordan sikrer vi kvaliteten, samtidig med at vi bliver mere effektive?

 

 

 

business intelligence

skaber trivsel og performance

 

At øge performance i en virksomhed handler også om at skabe trivsel for derved at få medarbejdere, der er mere effektive. Det er bevist, at medarbejdere, der trives, rent faktisk også er mere effektive, mindre syge og generelt er mere dedikerede til deres arbejde. Business Intelligence kan i høj grad være med til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen. Det kan det ved at have stor påvirkning på følgende faktorer:

 

Faktor 1: Opfordre medarbejderne til at træffe beslutninger
Medarbejdere trives i en kultur, hvor de har frihed til at træffe deres egne beslutninger. Hvor de kan bruge deres uddannelse og erfaring til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger for virksomheden. Den slags kultur kræver også, at virksomheden tåler fejl og har evnen til at lære af sine fejl. Og at virksomheden kan rumme medarbejdere der laver fejl som konsekvens af en hurtig og effektiv beslutningsproces. For at medarbejdere kan træffe de rigtige beslutninger, kræver det, at de har de korrekte værktøjer og oplysninger til rådighed. Det kræver, at de stoler på de data, de har til rådighed, hvilket desværre alt for ofte ikke er tilfældet. Medarbejdere ønsker værktøjer, der er forretningsdrevet frem for it-drevet. Det skal være værktøjer, som de selv kan administrere, og hvor de selv kan arbejde med data i den kontekst, deres beslutning kræver det. I en performance management verden kaldes disse værktøjer for data discovery tools og ikke uden grund. Det er værktøjer, der giver forretningsbrugeren mulighed for at udforske de data, der er rundt om i virksomheden og som, hvis de tolkes rigtigt, giver os mulighed for at træffe hurtigere og bedre beslutninger.

 

Faktor 2: Del information
Medarbejdere trives, når de forstår deres rolle i en helhed. Når de har indblik i, hvordan deres arbejde påvirker andre dele af forretningen, og når de har information til rådighed, der giver dem et holistisk syn på virksomheden. Det er med til at fjerne siloer og skabe en virksomhed, hvor der arbejdes på tværs. Information omfatter både viden og faktabaseret information. Særligt den sidste del er vigtig, efter vi i en årrække har arbejdet på deling af viden. Medarbejdere har behov for en faktabaseret indsigt i virksomheden, der kræver, at de ikke nødvendigvis skal tolke og bruge uanede mængder af kræfter på fortolkning og diskussion. Som kommunikationsredskab fungerer visualisering af data her ekstremt kraftfuldt. Business Intelligence løsninger, der samler fakta på tværs af virksomhedens processer, giver mulighed for at dele information visuelt op på platforme, der er til rådighed for alle. Det kan f.eks. være portaler, der i forvejen er opbygget omkring viden, der nu også kommer til at indeholde data fra virksomhedernes Business Intelligence løsninger.

 

Faktor 3: Minimer uhøflighed
Medarbejdere trives, når de har det godt sammen, og når der er en god stemning i virksomheden. Hvis vi skærer ind til benet af denne faktor, så handler det om, at vi ikke er uhøflige overfor hinanden, virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. Chefer, der udstiller medarbejdere i form af deres dårlige resultater, skaber en kultur, hvor medarbejderne ikke trives og i sidste ende forlader virksomheden.

 

Faktor 4: Giv feedback på performance
Der er forventninger til alle medarbejdere, og medarbejdere trives, når de opnår kontinuerlig feedback på denne performance. Med respekt for faktor 3 ønsker de fleste medarbejdere indblik i, hvordan virksomheden vurderer deres indsats. En lang række medarbejdere og teams har kvantitative mål tilknyttede sig. Dette kan være i form af budgetter, indekstal, kvalitets- og tilfredshedsmåling, effektivitetstal o.l. Ved konstant at give medarbejdere feedback på disse tal opnås øget fokus, bedre performance og øget tilfredshed. Hos Inspari anvendes ovenstående på dashboards, der hænger rundt i virksomheden og som kontinuerligt viser team og individuel performance. Det giver indblik i hele virksomheden, men også indblik i hvordan medarbejdere og teams performer i forhold til deres mål. Data er naturligvis opsamlet i virksomhedens Business Intelligence løsning og stilles til rådighed igennem det rigtige værktøj.

 

 

 

kom

videre

 

Læs om hvordan Business Intelligence fra Inspari også kan hjælpe jer med at:

 

nyhedsbrev

Har du fingeren på pulsen?

Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig godt på vej.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende

opdateret om aktiv og intelligent brug af data.

Klik på nedenstående link for at tilmelde dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

inspari a/s

Skæringvej 88

8520 Lystrup

 

Agiltevej 21

2970 Hørsholm

 

T: 70 24 56 55

@: info@inspari.dk

 
Support