bi-workshop business intelligence laboratorium - 3-5 dage

Undgå at springe over hvor gærdet er højest. Kom godt i gang med Business Intelligence ved at bruge eksperterne til at sikre at løsningens design og fundament er godt fra starten //

Jeg vil gerne
høre mere

 

Jens-Jacob Thuun Aarup

Direktør og partner

M: +45 20 26 86 60

@: jja@inspari.dk

 

 

Undgå at springe over hvor gærdet er højest. Kom godt i gang med Business Intelligence ved at bruge eksperterne til at sikre at løsningens design og fundament er godt fra starten.

 

Business Intelligence Laboratorium er en lukket workshop kun for én virksomhed. I vælger selv et forretningsområde fra egen virksomhed, hvor I vil forbedre jeres muligheder for at foretage dataanalyser, rapportgenerering eller lignende.

 

 


mål

gruppe

 


Workshoppen henvender sig til jer, som ønsker hjælp og sparring i selve designet og udformningen af jeres helt egen Business Intelligence-løsning. 

 

 

 

workshop

beskrivelse

 

I løbet af tre dage kører vi en workshop, hvor vi i samarbejde med jer får konstrueret en Microsoft Business Intelligence-løsning, som kan benyttes eller videreudvikles umiddelbart efter workshoppen. Det kan f.eks. være, at I ønsker Business Intelligence i forbindelse med salg, timeregistrering, finansrapportering, lagerbeholdning eller logistik.

 

Business Intelligence Laboratorium er for mange virksomheder en rigtig god mulighed for at få afprøvet Business Intelligence i praksis med virksomhedens egne data. Det giver f.eks. mulighed for at afprøve, om en Business Intelligence-løsning understøtter de forretnings- og informationsmæssige krav. Der udvælges en række relevante krav, rapporter og analyser, der skal danne grundlag for løsningen. Workshoppen starter med et pragmatisk design, og der skal ikke laves omfattende foranalyser, specifikationer og dokumentation af en komplet løsning. Inspari stiller databaseserver og bruger-pc'ere til rådighed for deltagerne.

 

Business Intelligence Laboratorium kan typisk gennemføres på tre dage - det nøjagtige antal dage vil dog være afhængig af omfanget af krav, kompleksitet, datamængder samt løsningens omfang. Vi vurderer sammen behovet for dage inden afholdelse af selve workshoppen og anbefaler, at I deltager med max. fire medarbejdere.

 

 • Afprøv virksomhedens egne data på en Business Intelligence-løsning.
 • Vælg selv et relevant forretningsområde fra egen virksomhed (f.eks. salg, timeregistrering, finansrapportering).
 • Få en Business Intelligence-løsning som kan benyttes efter workshoppen.
 • Få en Business Intelligence-løsning som kan danne grundlag for en videreudvikling.
 • Afprøv om en Business Intelligence-løsning understøtter jeres forretnings-/informationsmæssige krav.

 

Resultatet af workshoppen kan bruges som et pilot-projekt eller POC (Proof of concept), uden at der skal startes et stort projekt op.

 

Som udgangspunkt afholdes workshoppen hos Inspari, og her anvendes Inspari's server platform.

 

 

 

workshop

agenda

 

Inden afholdelse af workshoppen aftales nærmere omkring forventningsafstemning, indhold, omfang, arbejdsform og håndtering af virksomhedens fysiske data.

 

Opstart og design:

 • Load af virksomhedens database til server
 • Vurdering af datakvaliteten fra det udvalgte forretningsområde
 • Design af begrebsmodel og dataarkitektur
 • Udformning af begrebsmodeller over forretningsområdet - fra teori til praksis
 • Design af multidimensionale kuber
 • Design af dimensioner og specifikation af fakta

 

Opbygning af løsning:

 • Oprettelse af rapporteringsdatabase (data warehouse)
 • Flytning og rensning af data
 • Udvikling af kuber
 • Udvikling af rapporter

 

Afprøvning og afslutning:

 • Afprøvning af hvordan løsningen fungerer i praksis, med brugernes værktøjer
 • Evaluering af workshoppens resultat
 • Planlægge udrulning i drift

 

 

workshop

ledere

 

Inspari har flere erfarne ledere til denne workshop.

I Århus vil det ofte være Jens-Jacob Aarup og i København Martin Høgsted.

 

 

 

kursus

software

 

Workshoppen afholdes på Microsoft Business Intelligence-platformen (Microsoft SQL Server og Microsoft Office). Der er mulighed for at inddrage yderligere software som f.eks. QlikView, TARGIT Analysis Suite, Tableau Software eller Microsoft Reporting Services.

 

 

 

kursus

datoer

 

Datoer for Business Intelligence Laboratoriet fastsættes efter nærmere aftale - kontakt os på telefon 70 24 56 55. Workshoppens varighed strækker sig over 3-5 dage - efter nærmere aftale.

 

 

 

pris


Pris: kr. 9.500,- pr. dag ekskl. moms, inkl. lokale, IT-udstyr og forplejning. Alle dage fra kl. 8:30-16:30. Max. 4 deltagere.

 

nyhedsbrev

Har du fingeren på pulsen?

Hvis ikke, så kan vi hjælpe dig godt på vej.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende

opdateret om aktiv og intelligent brug af data.

Klik på nedenstående link for at tilmelde dig.

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

inspari a/s

Skæringvej 88

8520 Lystrup

 

Agiltevej 21

2970 Hørsholm

 

T: 70 24 56 55

@: info@inspari.dk

 
Support