kend den datadrevne
organisation
på ambitionerne

 

For den data-ambitiøse virksomhed er BI-strategi & roadmap next step på vejen til at udnytte det data-drevne potentiale. Mens BI-strategien indeholder de overordnede ambitioner, muliggør et roadmap en prioritering af BI-indsatser over tid. I Inspari hjælper vi virksomheder med at udnytte det data-drevne potentiale.


Hvor data-ambitiøse er I?

udlev ambitionerne
med en samlet strategi

 
I flere virksomheder starter BI-initiativet i én afdeling af organisationen uden kobling til den øvrige organisation, mens BI-initiativet i andre tilfælde har svære vilkår på grund af usammenhængende strategiske indsatser på tværs af organisationen. Begge tilfælde kan resultere i, at virksomheden som helhed har svært ved at udleve sit datadrevne potentiale.

En samlet BI-strategi og et veltilrettelagt roadmap skaber grundlaget for at flytte organisationen i én og samme retning, nemlig mod en data-drevet kultur forankret i organisationen - og en maksimal udnyttelse af det data-drevne potentiale.

bliv en del af inspari heroes
dit netværk inden for BI


Inspari Heroes er et ambitiøst, forpligtende og uformelt BI-netværk til dig, der arbejder inden for business intelligence i bred forstand. Netværket mødes tre gange om året til videndeling, sparring og netværk, og du kan blive medlem af følgende erfa-grupper: 

  • Inspari Heroes - BI Strategy
  • Inspari Heroes - Qlik 
  • Inspari Heroes - Tableau 
  • Inspari Heroes - Power BI

Velkommen til Inspari Heroes!

3 gode spørgsmål
til den data-ambitiøse

 

Når vores forretningskonsulenter hjælper organisationer til en samlet BI-strategi & roadmap, sker det igennem et forløb med workshops. Sammen med jer skaber vi grundlaget for en samlet BI-strategi og et roadmap, som sikrer sammenhæng på tværs af organisationens strategiske indsatser.

Vil I vil være klogere på, om I er klar til et forløb med BI-strategi & roadmap, kan de 3 følgende spørgsmål bruges som pejlemærker: 

 

 

 

 

  1. Kan infrastruktur og software følge med organisationens vækstambitioner?
  2. Har I en køreplan for jeres BI-initiativer, så I foretager de rette handlinger på de rette tidspunkter?
  3. Kan økonomien følge med BI-ambitionsniveauet?

hent gratis guide
5 enkle trin til 
succes med dit BI-projekt

 
Læs guiden og bliv inspireret til:

  • Hvor du skal starte for at få succes med BI
  • Hvordan du vælger den rigtige front-end
  • Hvad du skal gøre for at forankre projektet i din organisation

 

Privacy