intelligent budgettering
øger sigtbarheden 
i virksomhedens økonomi 

For nogle virksomheder er budgetprocessen tung, tidskrævende og ikke mindst baseret på mavefornemmelser. Allerede inden budgettet er færdigt skal det revideres, og når budgettet er færdigt, repræsenterer budgettet det mest kvalificerede gæt på året, der kommer. I Inspari hjælper vi vores kunder til at gentænke budgetprocessen for bedre at kunne kvalificere fremtiden. Vi kalder det intelligent budgettering. 

Adaptive planning dashboard

gør budgettet til et
aktivt styringsredskab
  

Med intelligent budgettering inddrager vi historiske tal og drivere til budgettering, planlægning og forecasting for at skabe det bedste grundlag for at kvalificere fremtiden. Det betyder et farvel til en budgetproces baseret på mavefornemmelser og et goddag til aktiv styring baseret på fakta. Intelligent budgettering automatiserer budgetprocessen, og i stedet for ressourcekrævende øvelser bliver budgettet et strategisk værktøj, der starter, hvor ERP-systemet fyldt med historiske data stopper. Med intelligent budgettering kigger vi derfor både tilbage og frem i tiden for det bedst mulige overblik.

fem gode grunde 
til at gentænke
budgetprocessen  

Mange af vores kunder har taget intelligent budgettering ind i forretningen ét skridt ad gangen. Således er de startet med at få budgettet til at rulle, så de har kunnet se 3 måneder frem i tiden. Efterfølgende, når organisationen var klar, har tilføjet ekstra de 9 måneder, så det altid er muligt at se 12 måneder frem i tiden. Uanset hvornår på året, der er tale om.

Hvis du tænker, at den traditionelle budgetproces fungerer solidt i jeres forretning, så mærk efter om følgende udsagn kunne være taget fra jeres økonomiafdeling.

 

 

  1. "Vi er udfordret af de mange regneark med hver sin sandhed, der florerer i vores virksomhed"
  2. "Vi finder ofte formelfejl, som er nedarvet gennem flere versioner. Det tager tid at rette"
  3. "Thomas, vores formelekspert, er desværre sygemeldt, og budgettet er derfor forsinket"
  4. "Vi bruger (for) meget tid på konsolidering"
  5. "Vi kan ikke se resultatet af ændringerne i budgettet så hurtigt, som vi kunne ønske os"

tal med os om
intelligent budgettering

Vores konsulenter arbejder med virksomheder med ambitioner om at gentænke budgetprocessen og derigennem træffe bedre beslutninger på et datadrevet grundlag. Vi kan derfor:

  • Rådgive din virksomhed i forhold til en bedre budgetproces
  • Hjælpe med at identificere de rette drivere i forretningen
  • Understøtte den intelligente budgetproces med et intelligent værktøj
  • Yde support, når I får behov for assistance