BI til forsyningsbranchen
få indsigt og træf
bedre beslutninger  

 

Forestil dig at have data lige ved hånden så du konstant kan følge med i, hvordan det går med dine vekslere, transformatorstationer, målere og pumper, og endda kan forudsige, hvornår det er tid til at skifte dem?

Internet of things (IoT) og machine learning (ML) kan bidrage med interessante indsigter ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, hvor du udnytter dine data til at skabe ægte forretningsværdi. Undgå eksempelvis nedbrud, en enorm overkapacitet og oplev værdien af integration til andre systemer.

Vi har mange års erfaring i at levere business intelligence-løsninger til kunder i forsyningsbranchen, og vi er også klar til at gøre en forskel for dig, hvad end det er i forhold til varme, vand, el, tele eller noget helt femte.

stabil data-platform
med integration
til andre systemer

Jo mere data du har tilgængeligt, jo mere datadrevet kan du blive – hvis du altså formår at anvende det. Det første step mod en datadrevet fremtid kan dermed være at få samlet alt data et sted, hvor det ovenikøbet er hurtigt og let tilgængeligt. Har du derfor kun data i dit scada-system, er det på tide, du får integreret data fra flere kildesystemer. Når vi snakker forsyning, kommer vi ikke udenom, at vejret er en afgørende spiller for forbruget hos slutbrugerne, og derfor kunne vejrdata være væsentligt at trække ind i din data-platform. Det giver dig blandt andet mulighed for at se sammenhængen mellem vejr og forbrug, hvilket kan bidrage til fremtidig produktionsplanlægning med udgangspunkt i vejrprognoser.

Når alt data er samlet, kan det via et front-end værktøj hurtigt analyseres, og indsigterne som vises her, kan du lynhurtigt handle på. Det ses ofte, at denne proces sker manuelt, hvilket kan være meget tidskrævende. Ved automatiseret indhentning af data har du også samlet historik for mange år tilbage, og indsigt i den udvikling kan anvendes til fremtidig estimering af forbrug og på den måde tispasning af produktion. At få opbygget en stabil platform med valide data der er konstant tilgængeligt, kan skabe stor værdi og give mange indsigter, der kan fortælle, hvordan du kan optimere på flere områder, fremfor hvis du kun anvender data fra scada-systemet.

  

hvad er vigtigst 
for din 
forretning?

Kapacitetsudnyttelse: Reducer overkapacitet og dermed også en lang række omkostninger forbundet herved.

Fejlkorrigering: Få besked ved fejl i målere og oplev automatisk udskillelse af fejl-data.

Undgå nedbrud: Oplev sensorer, der fortæller dig, hvor der sker ændringer som indikator på slid.

Vejrdata: Integrer vejrdata i din platform og få flere faktorer at træffe beslutninger ud fra.

Brugervenligt data: Giv brugerne mulighed for let og hurtigt at tilgå data i en samlet BI-platform.

skal vi mødes
hos dig eller hos os? 

 

Hvis du tænker, at tiden er inde til et møde eller et uforpligtende kald, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du udfylder bare formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at finde et godt tidspunkt. 

"når man først begynder at bruge data til konkrete nye projekter, så er værdien så tydelig, at det automatisk inspirerer til mere"

AffaldVarme Aarhus

opfanger du,
når der sker fejl
i målingerne?

kan du
forudsige

nedbrud?

tilpasser du
udbud og
efterspørgsel

 

hent gratis guide
5 enkle trin til 
succes med dit BI-projekt

 
Læs guiden og bliv inspireret til:

  • Hvor du skal starte for at få succes med BI
  • Hvordan du vælger den rigtige front-end
  • Hvad du skal gøre for at forankre projektet i din organisation

 

forudse nedbrud
vær på forkant og
nå at forhindre dem

 

Hvor dit Scada-system kun kan se, hvordan det går her og nu, kan en business intelligence-løsning fortælle, hvordan det vil gå i fremtiden. Mashine learning kan eksempelvis fortælle dig, hvornår det er tid til at skifte dine målere, pumpere og maskiner ud, inden de brænder sammen af sig selv. Det giver dig mulighed for at være på forkant, modsat hvis et materiale går i stykker, og du ikke har det hjemme, ikke har mulighed for at skifte det eller i værste tilfælde, at der går længere tid inden, du opdager fejlen.

Ved at sætte sensorer op på driftskritiske pumpere har du også mulighed for at få besked, når der kommer mislyde, og ud fra data om tidligere mislyde kan machine learning forudse, hvilke konsekvenser det vil have – altså om du skal handle på det eller ej. Har du data på alle målere, kan machine learning også fortælle, hvilken sammenhæng der er mellem disse. Eksempelvis hvis der sker en event, kan det være et tegn på, at der er flere på vej. Det kan også være, at når det er tid til at skifte et element, så er det mest optimale at skifte to andre samtidig, på grund af viden om gensidig påvirkning elementerne imellem.

IoT
flere indsigter
til færre penge

 

IoT giver dig mulighed for at måle mere til en langt lavere cost – men det kræver, at du tør rykke målinger ud af dit Scada-system. Målinger der foretages i Scada, kræver ofte mange ressourcer, da der er høje krav til forsyningssikkerhed. Man kan i den forbindelse dele forretningen op i to dele, hvor man i den ene har data, der er forsyningskritisk og skal gå via Scada, og i den anden har data, der er interessant ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. I sidste tilfælde kan IoT gøre en væsentlig forskel.

Med IoT har du blandt andet mulighed for at følge opsætningen af en midlertidig oliekedel, måle tryk på forskellige rør og måle vibrationer på pumper. Via en række målepunkter kan IoT konstant rapportere, hvordan det går med oliekedlen, om trykket er for højt på rørene og afdække, om vibrationerne på pumperne øges over tid. IoT rapportering kan spare dig for selv at køre ud og tjekke oliekedler m.m., og du kan i stedet bruge tiden på mere værdiskabende projekter.

IoT giver dig et unikt grundlag for at samle store mængder af data hurtigt og let.

valideringsmoter
fanger fejleneNår du samler alt dit data i en data-platform, er det altafgørende, at alt data er valid og uden udfald og fejl. Det er næsten umuligt at undgå, at målerne på data ikke har udfald, men her er det vigtigt med et system, der sikrer, at den data ikke trækkes ind og måles på. 

Tidligere kunne en løsning på ovenstående problemstilling være, at man manuelt sad og lavede stikprøver af, om dataet var målt korrekt. Lyder det også for tidskrævende for dig? Så anvend valideringsmotoren, der er en langt smartere måde at sikre, at dataet er 100% rigtigt.

En løsning på fejl-data er dermed at tilkoble en valideringsmotor til din data-platform, der kan fange størstedelen af fejlene og korrigere dem. Den er lavet til automatisk at kunne udskille data, der ikke er valide, og sikrer dermed, at beslutninger træffes ud fra korrekt og troværdigt data.

visualisering
åbn op for indsigterne
og se forskellene

 

Business intelligence til forsyningsbranchen åbner op for nye indsigter, men for at indsigterne kan skabe værdi, skal brugerne kende og forstå dem. Det kan være svært at kommunikere det ud via ord, hvorfor du må visualisere det, så alle forstår det. Letforståelige visualiseringer gør det muligt for driftsfolk selv at gå ind og kigge på graferne og fx selv skabe indsigt i, hvordan temperaturen kan optimeres på forskellige vekslere og transformatorstationer.

Igen ses værdien i at tage IoT i brug, da du får mulighed for selv at lave visualiseringer og dele dem med dine medarbejdere på en brugervenlig platform, som kunne være Power BI. I dit Scada-system vil du også opleve  begrænsninger i forhold visualiseringer, da du oftest ikke har mulighed for selv at skabe dem, men skal have leverandøren ind over.

Desuden kan visualiseringer være en motivationsfaktor for dine medarbejdere, da de kan se de fremskridt, der gøres inden for forsyningsområdet. Eksempelvis kan de følge udviklingen i CO2-udslip og motiveres til at sænke det yderligere.

derfor skal du vælge inspari som samarbejdspartner & værdiskaber

 

 

Vores branchekendskab er din fordel
Når du vælger Inspari som business intelligence partner, får du både en strategisk og teknisk sparringspartner. Gennem mange år har vi arbejdet med forsyningsbranchen, og alle disse erfaringer kommer dig og dine kolleger til gode. Vi kender jeres udfordringer – og vi kender jeres potentiale. Samtidig er vi fuldt ud bevidste om, at ethvert forsyningsselskab er sin helt egen.

One size does not fit all
I Inspari arbejder vi med og er højt certificerede inden for de tre førende BI-værktøjer, nemlig Qlik, Tableau og Power BI. Og gennem årerne har vi selvfølgelig også fået erfaring med en række andre BI-værktøjer - så lad endelig ikke værktøjet skille os ad. Du kan derfor trygt vælge Inspari uanset dit værktøj, fordi vi ved godt, at one size does not fit all. 

 

 

kontakt mig
hvis du vil vide mere

 

anders rølling
+45 31 37 96 21
anr@inspari.dk

business 
intelligence 
til de data-
ambitiøse 

Gør data tilgængeligt 

Bruger du uhensigtsmæssigt meget tid på at rapportere performance ud i organisationen? Er rettighedsstyringen en del af tidsrøveren? 

Med en BI-portal kan du udstille netop de data, der giver mening for de forskellige interessenter. Det frigiver ressourcer og sikrer overblik. Vi kan hjælpe dig med at lave en lækker BI-portal, uanset om du bruger QlikTableau, Power BI eller Excel. Læs mere her 

Datavisualisering 

Den gode visualisering kan ofte gøre en verden til forskel for modtageren – for meget farvelade forstyrrer budskabet og den forkerte visualisering forhindrer budskabet i at nå frem. Derfor laver vi både dashboards og rapporter ude hos vores kunder - selvfølgelig med udgangspunkt i best practice. Om du har behov for visualisering i Excel, Power BI, Qlik Sense eller noget fjerde, er ikke vigtigt – og vi lærer naturligvis gerne fra os af de vigtigste principper. Hent gratis guide til god datavisualisering

Privacy