power BI og FLIS
giver kommunerne
nye muligheder


Flere og flere kommuner er begyndt at bruge Power BI til at analysere og visualisere deres data. Power BI fungerer for både analytikere, databrugere og ledelseslaget, da man kan dykke ned i data med få klik, samtidig med at man allerede nu kan integrere Machine Learning, IoT og forecasts i værktøjet. 

Med data fra FLIS kan kommuner finde potentialer for forbedringer og råderum ved at benchmarke sig mod andre kommuner eller ved at dykke ned i sin egen kommunes data for at finde de områder eller grupper, der har behov for en målrettet indsats.

Derfor har Inspari lavet det brugervenlige FLIS-produkt i Power BI, FLIS Benchmark og næste produkt, FLIS Fokus, er på vej. Du er velkommen til at bestille en uforpligtende demonstration af FLIS-produkterne via knappen herunder. 

2 FLIS-produkter
skabt specifikt
til kommuner

 

 

FLIS Benchmark kan med få klik vise jer udviklingen i centrale nøgletal og holde jeres placering op imod jeres sammenligningskommuner.

Vil I være på forkant med KØF nøgletallene fra KL’s Kend Din Kommune? Skal I sammenligne jeres serviceniveau eller forberede en benchmark-analyse til kommunens budgetseminar?

FLIS Benchmark kan hurtigt implementeres og er et oplagt sted at starte, hvis man vil i gang med Power BI og ledelsesinformation i sin kommune. 

FLIS Fokus er produktet, der hjælper jer med at finde svar, når jeres benchmark-analyse har givet jer de rigtige spørgsmål.

Hvor skal man kigge, hvis man vil nedbringe sygefravær? Er der bestemte skoledistrikter eller skoler, der har behov for et større fokus?

Der er mange muligheder med FLIS Fokus og Power BI. Som kommune kan man hurtigt tjekke data helt ned på laveste niveau, så man kan sikre at datakvaliteten er i orden og man kan stole på sine nøgletal. Sådan en type analyse kræver, at man som kommune har styr på korrekt håndtering af data. Inspari kan sikre jer, at I kan styre adgange og skjule følsomme data, så man som kommune kan få fuld værdi ud at anvende sine data, uden at komme i problemer med GDPR.

FLIS Fokus er stadig under udvikling!

 

 

derfor er FLIS
godt for din
kommune

Benchmark: Du kan benchmarke din kommune op i mod sammenlignelige kommune og i egen kommune.  


Fagområder:
 Du kan finde nye indsigter inden for 9 kommunale fagområder. 


Nøgletal: FLIS-produkterne giver dig nem og hurtig indsigt i et stort antal nøgletal.   


Microsoft: FLIS-produkterne er bygget i Power BI, så du nemt kan tilføje produkterne i dit eksisterende miljø.  


Brugervenlighed: FLIS-produkterne er nemme at bruge, hvad enten du blot skal kende nøgletal eller dykke ned i de enkelte data. 

skal vi mødes
hos dig eller hos os? 

 

Hvis du tænker, at tiden er inde til et møde eller et uforpligtende kald, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du udfylder bare formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at finde et godt tidspunkt. 

"
Vi købte både ind på den 
hurtige vej til markedet og 
ikke mindst potentialet i at 
kunne gøre data tilgængeligt 
på en lettere og bedre måde.

 

- Mikkel Elkjær, Leder af Økonomi, Helsingør Kommune

de 9 områder
i flis-produkterne

 • Borgere
 • Ældreområdet
 • Sygefravær
 • Skoler
 • Økonomiske nøgletal
 • Voksen handicappet
 • Udsatte børn/unge
 • Beskæftigelse*
 • Sundhed

kombiner data på tværs &
find nye sammenhænge


Kommunerne ønsker i højere grad at kunne kombinere data fra flere systemer og finde sammenhænge på tværs. Det kan være udfordrende, når der skal arbejdes på tværs af kildesystemer, faggrupper og leverandører.

Power BI er et oplagt værktøj til at lave denne type analyser, men det kræver at man som kommune har opbevaret data ordnet og sikkert.

Inspari har stor erfaring med denne type arbejde, og kan hjælpe med alt fra rådgivning og træning til en fuld opbygning af kommunens datainfrastruktur.

 

3 gode grunde
til FLIS

 1. Nem adgang og visuelle rapporter
  Det er nemt at lave tværkommunale analyser og benchmarking, og du kan have en færdig analyse klar med to klik. Data opdateres automatisk, og det er slut med avancerede sammenkædninger i Excel og tidskrævende datahent fra flere filer.

 2. Let for alle brugere
  Chefer og direktører kan med få klik få overblik over relevante nøgletal. Analytikere kan bygge videre og lave avancerede rapporter i Power BI.

 3. Kan integreres med andre it-systemer
  Power BI kan integrere FLIS-data med data fra kommunens øvrige systemer, så I kan samle jeres ledelsesinformation ét sted.

FLIS 
teknisk set

Løsningen er bygget i Power BI og kan let kobles sammen med en Office 365-løsning. Portalen er baseret på kommunens eget abonnement på FLIS-data fra KOMBIT.

Inspari kan sikre automatisk opdatering af løsningen og drifte kommunens FLIS-løsning gennem Microsoft Azure eller ved kommunens eget setup. Hvis kommunen ønsker at få hostet FLIS-løsningen hos Inspari, vil kommunen ikke skulle fortage sig noget og samtidig få automatisk FLIS opdaterede tal.

 

derfor skal du vælge inspari som samarbejdspartner & værdiskaber

 

 

Vores branchekendskab er din fordel
Når du vælger Inspari som samarbejdspartner, får du både en strategisk og teknisk sparringspartner. Gennem mange år har vi arbejdet med kommuner og offentlige institutioner, og alle disse erfaringer kommer dig og dine kolleger til gode. Vi kender jeres udfordringer – og vi kender jeres potentiale. Samtidig er vi fuldt ud bevidste om, at enhver kommune er helt sin egen.

 

 

kontakt mig
hvis du vil vide mere

 

lars borgen nielsen
nordic industry sales manager 
lbn@inspari.dk 
+45 61 95 66 56 business 
intelligence 
til de data-
ambitiøse 

Giv klienterne
overblik via
 kundeportal

Bruger du uhensigtsmæssigt meget tid på at rapportere fx fremdriften på en sag og give økonomisk overblik? Og sker det, at du ikke kan melde tilbage i netop det tempo, som din klient forventer - med negativ feedback som konsekvens?

Med en kundeportal logger din klient ind på sin egen side og kan derfra følge projekter og finde svar på spørgsmål. Det frigiver ressourcer og sikrer et transparent projektoverblik. Vi kan hjælpe dig med at lave en lækker kundeportal uanset om du bruger Qlik, Tableau, Power BI eller Excel. Læs mere her 

Vejen til 
intelligent budgettering

Er finansbudgettet i Excel grænsende til det uoverskuelige? Flyver Excel-ark fra indbakke til indbakke?

Giv ledelseslaget et stærkt kort på hånden til altid at have overblik over økonomien med et dashboard over finansbudgettet. På den måde har alle én version af sandheden og kan dykke ned i finansrapporteringen for at finde svar og årsagssammenhæng.

Læs mere om intelligent budgettering

Privacy