kender du priselasticiteten
for kundegruppper
og enkelte varer?  

 


har du overblik over den
bedste placering for din butik
og med hvilke varer?


kan du afrapportere,
hvad dine marketingkroner 
går til, og hvad der genereres?

 

 


BI til retailbranchen

få bedre indsigt & 
træf bedre beslutninger 


Forestil dig at kunne følge dine kunder gennem deres købsproces, så du ved mere om, hvornår din kunde er klar til et nyt køb, end de selv gør?

Retail er en af de brancher med mest direkte og daglig kundekontakt, og hvor data er størst tilgængeligt. Men udnytter du og dine kolleger potentialet i den indsigt og værdi, som data kan give om jeres kunder og forretning? Og bruger du de mange datatouchpoints fyldt med viden til din konkurrencemæssige fordel, så du altid er foran konkurrenterne på eksempelvis pris, butiksdrift, sortiment og kundeadfærd? 

Lad din data-rejse starte her med business intelligence til virksomheder inden for retail og indfri dit datadrevne potentiale.

retail data is a
people's business

Den datadrevne virksomhed tænker og handler på tværs af forretningen ved hjælp af business intelligence. Når siloerne mellem de forskellige forretningsenheder i organisationen brydes ned, får ledelsen indsigt i de vigtigste KPI’er for forretningen som helhed og for de enkelte enheder - fra time til time. Det betyder, at ledelsen kan træffe de rette beslutninger baseret på viden. Samtidig kan fx butikschefen, marketingchefen eller lagerchefen spotte udfordringer og foretage ændringer i, fx medarbejderallokering, online kampagner eller vareflow, inden det slår igennem på bundlinjen. Når du handler på indsigt, oplever du den ægte forretningsværdi af at arbejde med data.

skal vi tale sammen?
uforpligtende møde 

I Inspari arbejder vi hver dag med at skabe værdi i retailbranchen. Og vi kan også gøre en forskel for din forretning. Hvad enten du har spørgsmål, behov for support på dit BI-miljø eller blot gerne vil have en uforpligtende snak, så tøv ikke med at kontakte os. 

Du udfylder blot formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at finde et godt tidspunkt. 

top 5
analyser
til datadrevet
retail

Business intelligence handler om meget mere end salgs- og finansrapportering - potentialet er langt større. Dataarbejdet er ikke bare vejen til en dybere og mere værdiskabende forståelse for forbrugernes behov, adfærdsmønstre og loyalitet. Det leverer også forretningskritisk viden om fx butiks- og lageroptimering, op- og mersalg og supply chain management.

Vi leverer BI-løsninger, der matcher de behov, vi ser hos vores kunder inden for detail & brand. Og selvom vores kunder i udgangspunktet er vidt forskellige, så har de stadig mange af de samme udfordringer - det gælder måske også for dig. Det finder vi sammen en løsning på.

  1. Performance: Altid opdaterede tal med salgs- og medarbejderperformance
  2. Just in time: konstant optimering af supply chain management
  3. Replenishment: datadrevne behovsregninger og optimering af purchase planning
  4. Like-for-like vækst: sikring af organisk vækst
  5. Omnichannel: opfølgning på kampagner for at sikre det bedste marketingmix af både online og offline aktiviteter

 

få succes med
dit BI-projekt i 5 enkle trin

hent guiden nu

"ledelsen har altid overblik på tværs af brands, kunder og sælgere – og dét giver en helt uvurderlig indsigt i realtid."


Mette Elisabeth Anderson, 
Business Controller, Rosendahl Design Group

styr efter data
og hold kunden i butikken

 

Det er ingen hemmelighed, at retail branchen udfordres på de udvidede salgskanaler. Kunderne har et utal af muligheder, og som et resultat heraf bliver de mere illoyale over for brands og butikker. Det betyder, at det ikke længere er nok blot at have de rigtige produkter, men der skal stærkere midler til for at fastholde kunderne, nemlig data. En sammenkobling mellem flere tools kan kortlægge kunderejsen, give dig unik viden og gøre dig i stand til at forudsige kundetendenser – alt sammen noget der bidrager til at fastholde kunderne i butikkerne, og som i sidste ende bidrager med positive tal på bundlinjen. Et tool som internet of things (IoT) gør det muligt at tracke på kunden, og machine learning hjælper dig til at forudsige kundens næste træk. Er du klar til at kæmpe for at fastholde kunderne i butikkerne?

pricing
kend priselasticiteten for
kundegrupper og enkelte varer

Med andre ord handler pricing om at finde ud af, hvordan du får mere for dine varer, uden at kunderne køber mindre. Dette kræver kendskab til de forskellige kunder og en segmentering af disse. Ved at inddele kunderne i homogene grupper er det muligt at afdække hvilke produktpriser der skal gælde inden for de enkelte grupper. Store kunder har som oftest en større elasticitet og reagerer minimalt på prisstigninger, hvor andre kunder smutter, hvis de ikke får den bedste pris på markedet. En målgruppesegmentering sikrer den rette prissætning for begge kundegrupper. Når vi snakker pricing er en anden vigtig faktor også at se på konkurrenternes tilsvarende produkter og sammenligne priserne.

Sammensæt den rette mængde
Pricing rammer også et psykologisk aspekt, som er væsentligt at tage højde for. Det drejer sig om, at man som kunde er af den opfattelse, at prisen varierer på størrelse. Dette er særligt relevant at tage højde for, når vi kigger på varer, der er pakketeret. Hvor meget mere tror vi, at kunden er villig til at betale for en mindre mængde og hvor meget vil de betale mere for en større mængde?

Pricing på tværs af landegrænser
Alt efter hvor produktet sælges kan prisen variere. Eksempelvis har nordmænd og danskere forskellige opfattelser af hvad ting skal koste. Her kan der udarbejdes modeller inden for hvert enkelt land, og prisen fastsættes ud fra denne. Dette vil også være muligt at gøre ned på regionsniveau.

store portfolio
ha de rette ressourcer
og udnyt dem bedst muligt

Store portfolio handler om butiksdrift. Det omfatter den logistiske del, som hvor butikken skal ligge, i hvilket område, hvem skal ansættes og så videre. Forestil dig at disse beslutninger ikke var taget på mavefornemmelser, men i stedet var taget med udgangspunkt i data så du faktisk helt reelt havde en viden om, hvor det var mest hensigtsmæssigt at placere din butik. Det kan Business Intelligence hjælpe dig med.

Automatisk og intelligent varelager
Når der er styr på butikken, gælder det varelageret. Bestilling af varer behøver ikke først at ske når butikschefen gør det. Med en viden om hvor meget der bliver solgt af hver enkel vare, kan varebestillingen effektiviseres og ske automatisk. Efter indgået samarbejde med Apport System ved vi, hvad vi taler om, da de har lavet integration til forskellige ERP systemer så varestyring kan ske på tværs. Optimer dit varelager, og brug dine ressourcer andre steder.

Det rette antal og performancedygtigt personale
Som en betydelig del af butiksdriften er personalet. Her er det muligt at måle på løn, sygefravær og salg pr. butiksassistent. Det giver eksempelvis viden om performancegraden, hvor det går godt og hvor det kan gå bedre. Tallene her kan bruges som motivation til at gøre det bedre i dag end vi gjorde i går, og hvis din ambition er optimering og vækst, kan denne indsigt være uundværlig.

assortment
identificer de mest
rentable produktgrupper

Business intelligence til retail åbner op for nye indsigter i dine produktgrupper. Undersøg markedet og få viden om hvordan det enkelte produkt opfattes blandt kunderne. Ligesom ved pricing handler det om hvilken værdi kunderne ligger i produktet, hvorfor assortment kan betegnes som et serviceorgan til pricing. I denne assortment-sammenhæng giver det dog værdi i forhold til at vide hvilke produkter, der giver mening at have i butikkerne, så du har de produkter, der er størst afkast på.

Vær bedre end konkurrenterne
Vil du optimere dine produkter? Gør det på baggrund af viden om konkurrenternes produkter. Klassificer konkurrenternes produkter i forhold til jeres egne ud fra parametre, som I bliver enige om, er de vigtigste at måle på. Se eksempelvis på branding, kvalitet og anvendelighed. Lær af konkurrenterne, men se det samtidig også som en mulighed for at positionere jer, og turde gøre det som konkurrenterne tager afstand fra.

Ha varerne i butikkerne på det rigtige tidspunkt
Det giver måske sig selv at skiundertøj salget peaker om vinteren og badetøj om sommeren. Men hvad med andre mere gængse varer, har du et overblik over, hvornår hvilke varer sælger bedst. Indsigt i varesalget sikrer dig, at du altid har de rigtige varer i butikken og altid har størst chance for at sælge mest muligt på det rigtige tidspunkt. Rådet lyder følgende: Rapporter på det I tjener, giv indsigten videre og tjen endnu mere!

marketing og kundeadfærd
få overblik over online aktiviteter
og indblik i brugerrejsen

I dag er der over en halv million platforme inden for annoncering, hvilket stiller store krav til marketingafdelingen i at udvælge de rigtige. Der er kun én måde at finde ud af, hvad der virker, og det er at teste. Det kan dog virke utrolig uoverskueligt at skulle ind på hvert enkelt medie og indsats og finde ud af hvad det giver, plus det er enorm tidskrævende. En moderne dataplatform kan løse denne udfordring og give et overblik over data og alle initiativerne.

Start med din hjemmeside
En typisk udfordring i marketingafdelingen er at det er svært at afrapportere til ledelsen hvad marketingindsatserne generer. Start med at få hjemmesiden op at køre, sæt mål for den og anvend herefter e-commerce tracking til at måle antallet af transaktioner og indtægter som din hjemmeside genererer.

Indblik i brugerrejsen
Du kan følge brugerrejsen i forhold til fire faser: awareness, information, decision og frem til det endelige køb. Et overblik over dit data gør det muligt at tage en Facebook indsats og se helt konkret hvor meget denne har genereret i forhold til de fire steps i brugerrejsen. Du kan se det på et generelt plan, hvilket bliver mere komplekst, men noget som data warehouse let kan løse. Du ved, hvor meget du allokerer, hvor meget værdi der bliver skabt til de enkelte faser i beslutningsprocessen på baggrund af de investerede kroner.

derfor skal du vælge inspari som samarbejdspartner & værdiskaber

 

 

Vores branchekendskab er din fordel
Når du vælger Inspari som business intelligence partner, får du både en strategisk og teknisk sparringspartner. Gennem mange år har vi arbejdet med retailbranchen, og alle disse erfaringer kommer dig og dine kolleger til gode. Vi kender jeres udfordringer – og vi kender jeres potentiale. Samtidig er vi fuldt ud bevidste om, at enhver organisation er helt sin egen.

One size does not fit all
I Inspari arbejder vi med og er højt certificerede inden for de tre førende BI-værktøjer, nemlig Qlik, Tableau og Power BI. Og gennem årerne har vi selvfølgelig også fået erfaring med en række andre BI-værktøjer - så lad endelig ikke værktøjet skille os ad. Du kan derfor trygt vælge Inspari uanset dit værktøj, fordi vi ved godt, at one size does not fit all. 

 

 

kontakt mig
hvis du vil vide mere

 

oliver bendix nygaard
+45 61 95 67 15
olny@inspari.dk

 

 

 

 

business 
intelligence 
til de data-
ambitiøse 

Gør data tilgængeligt 
både i og uden for organisationen

Bruger du uhensigtsmæssigt meget tid på at rapportere performance ud i organisationen? Er rettighedsstyringen en del af tidsrøveren? 

Med en BI-portal kan du udstille netop de data, der giver mening for de forskellige interessenter. Det frigiver ressourcer og sikrer overblik. Vi kan hjælpe dig med at lave en lækker BI-portal, uanset om du bruger Qlik, Tableau, Power BI eller Excel. Læs mere her 

Vejen til 
intelligent budgettering

Er finansbudgettet i Excel grænsende til det uoverskuelige? Flyver Excel-ark fra indbakke til indbakke?

Giv ledelseslaget et stærkt kort på hånden til altid at have overblik over økonomien med et dashboard over finansbudgettet. På den måde har alle én version af sandheden og kan dykke ned i finansrapporteringen for at finde svar og årsagssammenhæng.

Læs mere om performance management

Privacy