BI til uddannelse
mennesker og data 
er vejen til bedre 
beslutninger


Business intelligence giver ledelse og medarbejdere de bedste forudsætninger for at træffe bedre beslutninger, levere de altafgørende indberetninger til myndighederne og ikke mindst optimere processer på tværs af studieadministration, kvalitet, økonomi og HR.

Og der er mere at hente ved at udnytte potentialet i data – nemlig optimering af indsatserne målrettet de studerende. Jo bedre du og medarbejderne kender og forstår behovet hos de studerende, jo bedre kan I understøtte de studerendes behov i dagligdagen og dermed sikre den vigtige fastholdelse.

Microsoft Authorized Education Partner

hvad er vigtigt 
for din
uddannelses-
institution? 

Frafaldsprognoser: Proaktive beskeder om studerende, der er frafaldstruet i løbet af året

Overblik over studerende: Identificering og opfølgning af optagne studerende på uddannelsesinstitutionen

Indrapportering: Automatiserede indrapporteringer til myndighederne baseret på altid korrekte data

De studerendes rejse: Indsigter på tværs af performance, studieretninger og årgange

HR- og kapacitetsudnyttelse: Optimal sammensætning af ressourcer tilpasset normeringen

Økonomi: Følg løbende med i forventningerne til næste års taxameterpenge

hør den erfarne konsulent
fortælle om potentialet i dine data

Vores kollega, Martin, arbejder sammen med en masse af vores ambitiøse kunder inden for uddannelsessektoren. Han kender derfor de udfordringer, som den enkelte uddannelsesinstitution oplever, og endnu vigtigere kender han potentialet i dine data. Vi gav Martin taletid og en åben mikrofon og her får hans take på, hvordan du kan bruge dine data både aktivt og intelligent til at skabe værdi.  

skal vi tale sammen?
uforpligtende møde 

I Inspari arbejder vi hver dag med at skabe værdi i uddannelsessektoren. Og vi kan også gøre en forskel for din uddannelsesinstitution. Hvad enten du har spørgsmål, behov for support på dit BI-miljø eller blot gerne vil have en uforpligtende snak, så tøv ikke med at kontakte os. Du udfylder blot formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at finde et godt tidspunkt. 

kan du sætte ansigt 
de studerende, som netop
nu er mest frafaldstruet?  

kan du forecaste på
frafald og tilgang og følge 
de økonomiske konsekvenser?

gør dit datagrundlag
dig i stand til at træffe
datadrevne beslutninger? 

hent gratis guide:
sådan får du
succes med BI


Hvad enten du vil i gang med business intelligence eller have inspiration til endnu mere, så hent vores gratis guide til succes med BI for uddannelsessektoren. Heri finder du de 5 trin til succes og ikke mindst de faldgruber, som du med fordel kan springe over.

Hent guiden og få:

  • Inspiration til succesfulde (og realistiske) BI-projekter inden for uddannelsessektoren
  • Indsigt i, hvor du skal starte for at få succes med BI
  • Idékatalog over aktiviteter, som giver dig glade og dygtige BI-brugere

 

gennemførsel eller frafald?
spot trends i studieadfærden
og målret indsatserne


Når den studerende først er faldet fra, er det for sent. Og et fald i STÅ-produktionen har økonomiske konsekvenser for hele organisationen. Uddannelsesinstitutioner vil altid opleve frafald, men forestil dig at kunne spotte trends i studieadfærden på tværs af årgange, studieretninger og demografi, så studievejlederne ved, hvornår en studerende er frafaldstruet – udover de alarmklokker, som får den erfarne studievejleder til selv at tage fat i en studerende. Og forestil dig, at studieadministrationen kendte effekten af forskellige indsatser målrettet de studerende, så de kunne gribe ned i værktøjskassen efter netop dén indsats, som har bedst effekt?

Brug de nye teknologier
Gennem brug af advanced analytics og machine learning kan vi give jer indsigt i de studerende, så I kan arbejde proaktivt og tage aktivt ansvar for at højne gennemførselsprocenten. Helt konkret vil vi arbejde med churn-rates, så studievejlederne løbende får en notifikation, når en studerendes churn-rate stiger – altså, når den studerende pludselig har en adfærd, som gør vedkommende frafaldstruet.

Find de mest effektfulde indsatser
Samtidig kan vi lave skarpe effektmålinger af de enkelte indsatser ud mod de studerende, fx sms'er, events, vejledning, osv. Resultatet er et katalog over de mest effektfulde indsatser til at skabe tilfredse studerende. Dét er godt for jeres forretning.

indsigt i organisationen
mennesker og data
går hånd i hånd

 

Et holistisk perspektiv
Den datadrevne uddannelsesinstitution handler i bund og grund ikke om data. Det handler om mennesker, som har den nødvendige indsigt til at kunne træffe bedre beslutninger i hverdagen. For en uddannelsesinstitution er business intelligence og data analytics nøglen til indsigt på tværs af afdelinger, økonomi og kompetencer - et holistisk perspektiv med uanede muligheder.

Én ting er det store billede – en anden er de konkrete opgaver, som ligger i at nå derhen. Det handler om kortlægning af de enkelte processer, automatisering af manuelle processer, bedre og lettere rapportering og ikke mindst at sikre, at data er tilgængeligt. Men hvordan ser din business case ud? Hvad er det vigtigste for dig netop nu? 

Den aktive workshop
For at kunne svare kvalificeret på de mange spørgsmål anbefaler vi en workshop i form af en foranalyse, så vi sammen kan kortlægge jeres verden og skabe en fælles forståelse af formål, begrebsverden og processer. Gennem en workshop med vores konsulenter, som er vant til at arbejde med uddannelsessektoren, får du helt nye øjne på din organisation. Og workshoppens output fungerer som en prioriteringsliste og sætter retningen for, hvor du skal hen – og hvordan du kommer derhen.

den studerendes rejse 
overblik og indsigt
baseret på 
kvalitetsdata

 

En uddannelsesinstitution går ikke ned på datakilder – hverken interne eller eksterne. Tænk over, om du har adgang til de mest relevante datakilder? Er datakvaliteten i orden? Og kan du og dine medarbejdere hurtigt lægge data klar til analyse, som er et vigtigt element i at opnå resultater? Før du kan træffe solide, datadrevne beslutninger og skabe et overblik over de studerendes rejse, skal du have det rette datagrundlag i organisationen – naturligvis med fokus på rettigheder og GDPR. For den erfarne business intelligence konsulent er det en del af hverdagen at hjælpe uddannelsesinstitutioner med at kunne levere den vigtige indsigt. Hav det in mente næste gang fritekst eller tomme felter spærrer vejen for rapporteringen.

Indsigt i de studerende
Et dashboard er et stærkt værktøj til at skabe det nødvendige overblik over de studerende og deres rejse fra før de bliver optaget og hele gennem studiet på tværs af studieretninger og årgange. Det giver den enkelte medarbejder helt nye muligheder for at lave analyser og levere indsigt til ledelseslaget eller til eksterne interessenter.

Kvalitetsrapporter
Et andet dashboard kunne give indsigt i kvaliteten på uddannelsesinstitutionen, fx i forhold til gennemførselstid, karakterer og færdiggørelsesbonus – alt sammen indsigter med direkte konsekvenser på bundlinjen. 

budgettering
den gode 
mavefornemmelse
eller fakta?

 

For mange økonomiafdelinger er budgetprocessen forbundet med manuelle, tidskrævende processer tilsat risikoen for menneskelige fejl. Budgettet er skabt i Excel og er baseret på gode erfaringer fra organisationen samt historiske data. Men der er en anden vej – nemlig datadrevet – eller rullende - budgettering.

 

Den datadrevne budgetproces
Med datadrevet budgettering kan du løbende følge konsekvenserne af fx fald eller stigning i STÅ-produktionen, medarbejderafgang eller budgetafvigelser i de enkelte afdelinger – uden at skulle igennem den helt store Excel-gymnastik. Når budgettet er drevet af data fremfor mavefornemmelser, får du det stærkest mulige grundlag for både internt og ekstern rapportering. Samtidig bliver budgettering på tværs af afdelinger lettere, fordi det er nemmere for den enkelte bidragsyder, når alt ikke er afhængigt af ét eller mange forskellige Excel-ark.

Men ét er at kunne levere korrekt rapportering, noget andet er at kunne præsentere sine data i et interaktivt dashboard frem for en flad pdf. Det åbner op for nye muligheder, fordi den enkelte modtager selv kan dykke ned i budgettet og svare på sine spørgsmål. Budgettet bliver dermed tilgængeligt på en helt ny måde – stadig baseret på én fælles sandhed på tværs af ledelseslaget.

derfor skal du vælge inspari som samarbejdspartner & værdiskaber

Kendskab er nøglen
Gennem mange år har vi arbejdet med business intelligence og data analytics inden for uddannelsessektoren. Derfor har vores konsulenter et indgående kendskab til alt fra behov, KPI'er og begrebsverden til BI-arkitektur og datakilder. Og det er vores bedste kort på hånden, når vi starter et nyt samarbejde. Vi kan gå direkte til sagen - nemlig at skabe værdi i din uddannelsesinstitution. 

 

Vi spiller på flere heste... 
... til din fordel. I Inspari arbejder vi sammen med og er højt certificerede inden for markedets tre førende BI-værktøjer, nemlig Qlik, Tableau og Power BI. Og gennem årerne har vi selvfølgelig også fået erfaring med en række andre BI-værktøjer - så lad endelig ikke værktøjet skille os ad. Vi ved, at du sætter pris på system- og leverandøruafhængighed, og dét skal du få. 

 

 

kontakt mig,
hvis du vil vide mere

 

lars borgen nielsen
+45 61 95 66 56
lbn@inspari.dk


business 
intelligence 
til de data-
ambitiøse Datavisualisering 

Den gode visualisering kan ofte gøre en verden til forskel for modtageren – for meget farvelade forstyrrer budskabet og den forkerte visualisering forhindrer budskabet i at nå frem. Derfor laver vi både dashboards og rapporter ude hos vores kunder - selvfølgelig med udgangspunkt i best practice. Om du har behov for visualisering i Excel, Power BI, Qlik Sense eller noget fjerde, er ikke vigtigt – og vi lærer naturligvis gerne fra os af de vigtigste principper. Læs mere om datavisualiseringFinansrapportering
Er finansbudgettet i Excel grænsende til det uoverskuelige? Flyver Excel-ark fra indbakke til indbakke? Giv ledelseslaget et stærkt kort på hånden til altid at have overblik over økonomien med et dashboard over finansbudgettet. På den måde har alle én version af sandheden og kan dykke ned i finansrapporteringen for at finde svar og årsagssammenhæng. Læs mere om intelligent budgettering

Privacy
Nu hvor du er landet her på siden, skal du vide, at vi sender en cookie i din retning. Den bruger vi til analyse og personalisering af indhold. Hvis du klikker på feltet 'JA' eller klikker videre på denne webside, accepterer du vores brug af cookies.
Ja / Nej / Læs mere