performance management
som økonomistyring

forudse fremtiden

 

Oplever du også, at når det hårde arbejde med årsrapporten endelig er overstået, så er tallene allerede forældet? Performance management er opgøret med regnskaber, hvor man går væk fra 10.000 versioner af forskellige excel rapporter til økonomistyring, der kan forudsige fremtiden. Performance management dækker i denne sammenhæng over finansielle processer som planning, forecasting, konsolidering og rapportering, som bringer flere fordele med sig, blandt andet at fremtidsmulighederne vurderes løbende i stedet for kun en gang om året, når årsregnskabet indsendes.

 

 

Hent gratis guide om bedre budgettering

performance management
og business intelligence

Performance management er et område inden for business intelligence, men der er steder, hvor performance management differentierer sig. Performance management kan ikke kun måle virksomhedens performance, men den kan også styre den. Det betyder, at du har mulighed for at skrue på de drivere, som passer lige nøjagtig til din virksomhed for at opnå virksomhedens strategi.

hent gratis guide:
4 trin til rullende
budgettering uden
de 4 klassiske fejl

Download guiden og læs, hvordan du:

 • Finder de bedste argumenter for at få gjort op med årsbudgettet
 • Identificerer de rigtige drivere
 • Undgår at begå de 4 klassiske fejl i budgetteringsprocessenidentificer drivere, strukturer data og finansiel konsolidering
3 eksempler på performance management

 

 1. Identificer drivere. Du har mulighed for at se, hvordan din bundlinje påvirkes, når der skrues ned for forskellige drivere. Eksempelvis, hvis du vælger at skære nogle maskiner fra for at nedsætte omkostningerne, så vil du kunne se, hvordan dine KPIer bevæger sig.
 2. Strukturer data. Performance management kan hjælpe dig med at strukturere dine data og få lagt dem ind i ét BI værktøj, eksempelvis adaptive insights eller IBM planning analytics. På den måde slipper du for at have 10.000 eksempler af Excel men stadig bevare dets fordele.
 3. Finansiel konsolidering. Processen effektiviseres ved højere kontrol, når vi har været igennem en grundig forretningsanalyse. Herefter sikrer BI værktøjet opdaterede ejerskabsforhold, elimineringer af intern handel sker automatisk, og du har et workflow til at danne overblik over processen for alle parter.

sådan skaber du værdi med
performance management

Grunden til at performance management vinder frem skyldes flere udfordringer, som du måske også selv kender fra din virksomhed.

 • Planlægnings- og rapporteringsprocesser tager evigheder
 • De 1000 Excel ark viser hver deres sandhed
 • Viden afhænger af én person, som ikke må tage på ferie, blive syg eller sige op i budgetteringsperioden

Udfordringerne tager på energien og resulterer i, at der ofte ikke er tid til alt det sjove og det, der skaber værdi nemlig scenarieanalyser eller rullende forecast. Performance mangement er en løsning på ovenstående udfordringer, da det blandt andet indebærer løsninger som: 

 • Kontinuerlig planlægning
 • Integreret regnskabsmodellering
 • Workflow control
 • Variansanalyse

nyeste data
én fælles sandhed


En væsentlig grund til at vælge performance management er, at du sikrer, at det altid er nyeste data, du træffer beslutninger ud fra, og det er det samme data hele virksomheden træffer beslutninger ud fra, hvorfor der opnås en fælles sandhed. Med det samme data er der en fælles forståelse for, hvor I gerne vil drive forretningen hen af. I har derudover mulighed for at indtaste forskellige faktorer, der styrer KPIerne, og se hvilke drivere der skal ændres på. Beslutninger træffes dermed på baggrund af data og ikke med afsæt i mavefornemmelser.

 

hør mere om
performance management

Helene Bisbo

Performance Management Consultant
hela@inspari.dk
+45 24 23 27 72

 

 

Privacy