at være datadrevet 
giver bedre overblik

Mange organisationer nævner større og bedre overblik som en fordel af det at være datadrevet. Målet er at tage beslutninger baseret på fakta, men først når data er gjort tilgængelig og forståelig for organisationens medarbejdere kan det store potentiale indfries. Når organisationen får et ens billede af situationen og et fælles referencegrundlag, kan ensartet tilgang til dataanalyse skabe et endnu bedre overblik 

Data-driven decision management

case / reitan distribution

Reitan Distribution er en del af Reitangruppen, som er Skandinaviens største spiller inden for servicehandel. Reitan Distribution er med til at holde prisen på dagligvarer nede i en række af Danmarks største kæder. 

reitan ville 
træffe bedre beslutninger

Reitan Distribution kunne se, at der var et stort potentiale i at gøre det muligt at træffe beslutninger på baggrund af den viden, der lå i data, men for at nå dertil skulle BI forankres i organisationen.

Når data er spredt over mange forskellige systemer, hvordan skal vi så gøre den til brugbar viden, som vi kan optimere lageret med? Det var det spørgsmål, de stillede sig selv hos Reitan Distribution.

den implementerede
løsning

Sammen med Inspari byggede Reitan et data warehouse, der indeholdt relevant viden omkring centrale dele af forretningen, særligt de omkostningstunge dele var i fokus. Data blev gjort til viden, der nu kunne bruges til at reducere omkostningerne, hvilket var helt centralt for en virksomhed som Reitan. Viden blev gjort tilgængelig for forretningen igennem en række standardværktøjer fra Microsoft. På denne måde udnyttede Reitan den investering, de allerede havde foretaget i Microsoft-licenser.

det fik reitan distribution
ud af løsningen

Med BI-løsningen har Reitan formået at optimere centrale dele af forretningen og dermed opnået væsentlige besparelser på centrale områder. Der er desuden kommet større indblik i de enkelte forretningsprocesser, hvilket har betydet øget fokus på måling og performance. En anden sidegevinst er, at Reitan har fået et datagrundlag, der giver mulighed for troværdigt budgetinput og afvigelsesforklaring.

vil I gå
fra a til BI? 

Brug data intelligent 
...til at træffe bedre beslutninger i forretningen. Med det rette BI-værktøj kan I gå på opdagelse i jeres big data for at finde mønstre og sammenhænge. Så kan I få indsigt i det der betyder noget for jeres forretning, hvad enten det er at matche kunder og varer, forudsige stop i abonnementer eller optimere produktionslinjen.

Læs mere: Business intelligence (BI)

Arbejder I ud fra én sandhed?
Saml data fra virksomhedens kilder ét sted før I skal i gang med de vigtige analyser. Microsoft SQL Server anvendes af mange virksomheder til at håndtere forskellige typer af databaser. I Inspari er vi specialister i anvendelse og optimering af Microsoft SQL Server samt opbygning af mindre og store data warehouses.

Læs mere: Microsoft SQL server

Privacy