fra komplekse
excel-modeller
til øget gennemsigtighed

 Med Adaptive Planning har Aller øget gennemsigtigheden på tværs af sine selskaber og fået konsolideret og effektiviseret væsentlige dele af budgetteringsprocessen

case / aller

Budgetprocesser gjort kortere og afhængigheden af decentrale løsninger - som specialbyggede Excel-modeller - mindsket.

Selvom man ikke har en kompleks koncern, kan man godt ende med en kompliceret budgetproces. Det var tilfældet for Aller Holding, hvor de enkelte selskaber udarbejdede budgetter efter egne processer og på en række delcentrale systemer.

Budgetprocessen var i enkelte selskaber blevet afhængig af nøglepersoner og deres evne til at håndtere de komplekse Excel-modeller, der var bygget op gennem tiden. Hverken optimalt for forretningen eller de mennesker, der havde ansvaret for budgetprocessen.

 

aller siger:

"Adaptive Plannings brugervenlighed har været med til at sikre, at organisationen har taget det nye fælles budgetværktøj til sig".

det ledte
aller efter

Efter en grundig vurdering af Allers finanssystemer i 2014 stod det klart, at der skulle findes et fælles budgetværktøj. Udover Adaptive Planning med Inspari som konsulenter, overvejede Aller også en af de store internationale løsninger på markedet. Selvom konkurrenten givetvis ville vinde i en tvekamp på features, valgte Aller alligevel Adaptive Planning, fordi løsningen matchede Allers behov og var intuitivt at gå til for de mange medarbejdere i forskellige selskaber, der skulle bruge det i hverdagen.

 

 

den implementerede
løsning

Hvis budgetprocessen skulle optimeres var det nødvendigt at koge det meget detaljerede budgetgrundlag ned til nogle få, afgørende drivere, som hele organisationen kunne blive enige om. Formålet har været at fokusere på det, der gør én forskel, og lade være med at bruge tid på det, der ofte ikke rykker så meget.

Med Inspari som sparringspartner blev disse drivere defineret gennem en række wokshops. En af nøglerne til at sikre succes i det lange løb har været at inddrage brugerne på tværs af hele organisationen og sikre, at løsningen tog afsæt i forretningens behov for målstyring. Derfor var en lang række selskaber i de nordiske lande inviteret med ind i design- og testfasen, så de kunne bidrage til løsningen og få ejerskab over projektet.

Selve implementeringen foregik under en stram deadline med godt én måned til opsætning og test, inden den første budgetlægning gik i gang, hvilket krævede en agil arbejdsproces fra både Aller og Insparis side.

 

det fik aller
ud af løsningen

Mindre ressourceforbrug – større gennemsigtighed

Arbejdet med at gå over til en driverbaseret budgetlægning har været præget af tre skridt frem og et halvt tilbage. Først gik organisationen fra det meget detaljerede til det helt enkle, og siden har Aller justeret modellen, så den passer til organisationens måde at arbejde på. Det er dog stadig få, fælles drivere, der definerer budgetprocessen. Det har optimeret ressourceforbruget og gjort det muligt at gennemskue og sammenligne tallene på tværs af lande og selskaber.

Netop konsolidering af processer og systemer på tværs af koncernens lande har været et nøgleord i processen, og for at understøtte dette har Aller også valgt at implementere Adaptive Plannings konsolideringsmodul.

Værdi på 3 planer

Aller fremhæver særligt 3 punkter, hvor overgangen til Adaptive Planning har skabt markant værdi for koncernen:

 - Gennemsigtighed på tværs af koncernen har forbedret beslutningsgrundlaget. Det er blevet nemmere at dykke ned på det niveau, datterselskaberne budgetterer på, og lave sammenligninger på tværs.

 - Budgetprocessen er blevet løftet op på et højere aggregeringsniveau, så der fokuseres på de primære ting, der har værdi. Det har optimeret tidsforbruget.

 - Adaptive Plannings brugervenlighed har været med til at sikre, at organisationen har taget det nye fælles budgetværktøj til sig.

+110 datadrevne
konsulenter

+400 data-ambitiøse
kunder

+1200 fuldførte
projekter

vil I gå
fra a til BI?

Brug data intelligent
...til at træffe bedre beslutninger i forretningen. Med det rette BI-værktøj kan I gå på opdagelse i jeres big data for at finde mønstre og sammenhænge. Så kan I få indsigt i det der betyder noget for jeres forretning, hvad enten det er at matche kunder og varer, forudsige stop i abonnementer eller optimere produktionslinjen.

Læs mere: Business intelligence (BI)

Hold kompetencerne i top-form
Bliv inspireret af de nye muligheder og få hands-on-træning samt gode råd fra Insparis specialister. Uanset, om du arbejder med visualisering af data i Tableau, Qlik eller Microsoft Power BI, så står Insparis eksperter klar til at gøre dig endnu skarpere på vores forskellige kurser.

Læs mere: Kurser og events

Privacy