affaldvarme aarhus
moderne forsyning
baseret på
data, cloud & IoT

 

AffaldVarme Aarhus leverer fjernvarme til mere end 90 % af indbyggerne i Aarhus Kommune. Derudover leverer de fjernvarme til flere af nabokommunerne, og kunderne spænder fra store boligselskaber til enfamiliehuse. 

AffaldVarme Aarhus har en vision om at omdanne fjernvarmen til grøn varme, hvilket stiller høje krav til overskuelig og effektiv produktionsplanlægning – planlægning, der skal være baseret på viden fra data. Cloudplatformen Microsoft Azure har vist sig at være ideel til håndtering af data og målinger, og derudover er det en løsning, der giver AffaldVarme Aarhus mulighed for at høste gevinsterne ved Internet of Things, som de tidligt så værdien i at tænke ind i den moderne platform.

fra tunge scada-systemer
til agile IoT-enheder

AffaldVarme har taget springet og rykket målinger ud af deres Scada-system. Her har de implementeret IoT-enheder, der giver mulighed for at måle mere til en lavere cost. AffaldVarme har tidligere brugt mange ressourcer på målinger i Scada-systemet, da der her er høje krav til forsyningssikkerhed. I deres moderne platform har AffaldVarme delt data op i to områder, hvor man i den ene har data, der er forsyningskritisk og skal gå via Scada, og i den anden har data, der er interessant ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. I sidste tilfælde har de anvendt IoT-enheder, der hurtigt og let indsamler store mængder af data, og som ovenikøbet er tilgængeligt for alle – modsat da data var gemt i Scada-systemet.

affaldvarme og IoT
langt flere og langt billigere
måleenheder

Anvendelse af IoT
AffaldVarme Aarhus anvender IoT-enheder som målepunkter til online-overvågning og vedligeholdelse. De små enheder anvendes både i form af sensorer og en Raspberry Pi, der er monteret på blandt andet rør og pumper. Via IoT kan AffaldVarme følge vibrationer fra pumper, og udfaldene fortæller, hvornår det er tid til at skifte dem. Målepunkterne kan også fortælle om tilstanden i ventiler, og om der er for meget vand i en brønd – de slipper altså for at køre ud og tjekke. Derudover kan de måle på frem- og tilbageløbstemperaturen i fjernvarmeanlæggene og derved regulere temperaturen på baggrund af viden om, hvad der sker, fremfor at gætte på det. Og det giver både dem og kunderne en økonomisk gevinst.

Fordele ved IoT
Fordelen ved de små, lette IoT-enheder er også, at de er billige, skalerbare og agile i forhold til udvikling og dataanalyse. Det giver AffaldVarme en anden mulighed end tidligere for at udskifte dem oftere, i takt med at behovene skifter. Grundet den hurtige og lette opsætning har AffaldVarme Aarhus turdet begive sig ud i nye værdiskabende projekter uden større overvejelser.

Læs mere om IoT  og IoT Analytics.


”Vi har haft en åben dialog omkring løsningsmuligheder. Der er taget udgangspunkt i vores problemstillinger og ikke de ydelser, Inspari allerede havde. Vi har derfor fået en skræddersyet Business Intelligence-løsning.
Dialogen har også betydet, vi er blevet endnu klogere på, hvordan vi arbejder med vores værdikæde, hvad angår vores data. Noget der har været med til at inspirere til forretningsmodellen.”

Adam Brun, chef for forretningsudvikling, AffaldVarme Aarhus

microsoft azure
samler data

Da AffaldVarme Aarhus påbegyndte rejsen med at skabe en mere fleksibel platform til sine data, faldt valget på det skybaserede Microsoft Azure. AffaldVarme overvejede, om de selv skulle drive deres servere, men indså hurtigt, at de fordele, der ville være i at flytte data til Microsoft Azure, var uvurderlige. Særligt platformens gennemsigtighed og den nemme adgang hertil var afgørende, da AffaldVarme netop havde et ønske om at bryde med tunge systemer og de mange lag, som de tidligere skulle igennem for at tilgå data.Visonen om mere grøn varme kræver som nævnt mere overskuelig og effektiv produktionsplanlægning. Også her er Azure essentiel at anvende, da AffaldVarme kan trække mere relevante og præcise målinger ud af systemerne, gøre valide data nemt tilgængelige for leverandører, kunder og borgere og samtidig optimere produktion og anvendelse af systemer internt.

Valget af Azure banede derudover vejen for at udbrede IoT i langt højere grad og dermed spare betragtelige summer på tværs af virksomheden.

nye muligheder
& indsigter

med IoT

Internet of Things og generelt hele løsningen ved AffaldVarme Aarhus
har resulteret i en lang række forbedringer:

 • Fra erfaringsdrevet til strategidrevet
 • Konkurrencedygtige priser på varme
 • Evnen til at operere med tidsvarierende priser på fjernvarmen
 • Imødekomme stigende kompleksitet i leverandøraftalerne
 • Optimeret produktionsplanlægningen
 • Driftsbesparelser gennem fri dataudveksling
 • Bedre kommunikation mellem de, der producerer, og de, der bruger varmen

predictive analytics
vedligeholder infrastruktur

 

AffaldVarme Aarhus ønsker ikke kun en viden om nutiden, de vil også kunne forudsige fremtiden. Ved at anvende historiske data fra både scada-systemet og IoT-enhederne forudsiger AffaldVarme Aarhus forbruget via en predictive maintenance-model. De anvender blandt andet modellen til at forudsige vedligehold på AffaldVarme Aarhus’ infrastruktur, hvilket sikrer, at de får repareret og udskiftet udstyr, inden det går i stykker. I sidste ende resulterer det i, at de har en optimal og stabil drift på deres leverancesystemer, samtidig med at de også minimerer omkostninger til vedligeholdelse. Gennem predictive maintenance styrkes optimering og udvikling af fjernvarmeforsyningen i Aarhus.

affaldvarme aarhus
teknisk set

Siden 2013, hvor AffaldVarme Aarhus startede deres datadrevne rejse, har de anvendt Microsoft SQL som database. Valget faldt på SQL, da man havde brug for en fleksibel løsning, der kunne håndtere data fra mere end 43.000 måleenheder – alt lige fra døralarmer til ventiler. Grundet ønsket om øget fleksibilitet blev alt data efterfølgende flyttet til Microsoft Azure, hvor de selv fra gang til gang har mulighed for at skræddersy applikationer i front-end’en. Da AffaldVarme Aarhus efterfølgende har valgt at anvende IoT, blev de bekræftet i, at Microsoft Azure var det rette valg, da de foretager målinger direkte i Azure frem for i egne applikationer og systemer.

AffaldVarmes Aarhus’ løsning består derfor af følgende:

 • Microsoft Azure
 • SQL server
 • Internet of Things i form af Raspberry Pi
 • Predictive maintenance

vil I gå
fra a til BI?

Brug data intelligent
...til at træffe bedre beslutninger i forretningen. Med det rette BI-værktøj kan I gå på opdagelse i jeres big data for at finde mønstre og sammenhænge. Så kan I få indsigt i det der betyder noget for jeres forretning, hvad enten det er at matche kunder og varer, forudsige stop i abonnementer eller optimere produktionslinjen.

Læs mere: Business intelligence (BI)

Hold kompetencerne i top-form
Bliv inspireret af de nye muligheder og få hands-on-træning samt gode råd fra Insparis specialister. Uanset, om du arbejder med visualisering af data i Tableau, Qlik eller Microsoft Power BI, så står Insparis eksperter klar til at gøre dig endnu skarpere på vores forskellige kurser.

Læs mere: Kurser og events

Privacy
Nu hvor du er landet her på siden, skal du vide, at vi sender en cookie i din retning. Den bruger vi til analyse og personalisering af indhold. Hvis du klikker på feltet 'JA' eller klikker videre på denne webside, accepterer du vores brug af cookies.
Ja / Nej / Læs mere