rullende budgettering
giver
esvagt
bedre indsigter

til lands og til vands 

 

ESVAGT leverer sikkerhed og support til søs. De stræber efter at gøre havet til et sikkert sted at arbejde, og de vil være verdensledende inden for deres forretningsområde. Med denne vision er det vigtigt for ESVAGT altid at være up-to-date, følge nyeste tendenser og samtidig se, hvor tingene rykker hen ad.

Dybere indblik i deres data kan give dem ovenstående indsigter. De kan se, hvor der sker ændringer, og hvorfor de sker. De kan også finde mønstre i deres data, som kan anvendes til at forudse fremtidige tendenser eller handlinger, men kun, hvis de har styr på deres data. Ved hjælp af et data warehouse og en Power BI løsning har ESVAGT nu fået endnu bedre styr på deres data, hvilket sikrer, at de har et opdateret og valideret datagrundlag, som medarbejdere både på land og til søs hurtigt og let kan tilgå via finansiel rapportering.

lettilgængelige 
rapporter
til lands og
til vands

 

Automatiserede nøgletal
En etablering af et finans-data warehouse og en Power BI-løsning, der både kan tilgås til lands og til vands, har været løsningen på forbedrede finansielle rapporter. I dag skydes nøgletallene selv afsted, og de er automatisk til rådighed.

 

Selvhjulpne medarbejdere
Løsningen har gjort medarbejderne mere selvhjulpne i at finde de relevante nøgletal, hvorfor der også er færre ad hoc-henvendelser i finansafdelingen. Tallene er blevet mere gennemsigtige, og medarbejderne kan se tal på tværs af virksomheden uden selv at skulle lave udtræk fra forskellige systemer for efterfølgende selv at sammenholde dem. Ovenstående har resulteret i, at der i ESVAGT generelt er frigivet mere tid, som kan bruges på analyse i stedet for konsolidering. Ønsket om en forbedret strømlinet proces og self-service analyser er dermed blevet indfriet.

 

user-adoption
små sten på vejen

Med udgangspunkt i ESVAGTs ønsker blev der lavet en løsning, der passede til deres udfordringer. De blev mødt, hvor de var, og initiativerne matchede deres ambitioner. I fællesskab blev rapporteringsbehovet drøftet, og de har løbende testet og afstemt den finansielle rapportering. På den måde er der lagt små sten hen ad vejen, og implementeringen er sket løbende. ESVAGT har i store træk selv stået for implementeringen i form af sessioner med læring i at tilgå de økonomiske nøgletal, løbende infomøder omhandlende BI samt et event, da løsningen gik live. ESVAGT har taget stort ejerskab i løsningen, der er med til sikre, at løsningen bliver en succes. I Inspari agerer vi rådgivnings- og sparringspartner og giver tips til, hvordan de kan komme videre med rapportudvikling. De klarer dermed benarbejdet selv, og vi er med på sidelinjen til at sørge for, at de kommer i den rigtige retning.


”Vi har fået skabt en moderne dataplatform, der skaber transparens og gennemsigtighed i data, så data nu er konstant tilgængelig for vores brugere.
Inspari har været en god samarbejdspartner til at få opbygget et solidt data warehouse, hvor vi er blevet guidet til best practice data warehousing samt de mest optimale løsninger ude i front-enden”

Mette Thorne, Senior BI Specialist, ESVAGT

løsningen i esvagt
teknisk set 

Til at få styr på begreber og beregninger på tværs af ESVAGT var første step i den indledende fase at etablere et data warehouse. I forlængelse heraf blev begrebsmodellering anvendt til at skabe transparens og gennemsigtighed, hvilket sikrer, at ESVAGT arbejder ud fra en fælles referenceramme. Løsningen omfatter også Azure, der integrerer og samler tjenester sikkert i skyen, og Power BI der gør, at den finansielle rapportering automatisk er til rådighed for medarbejdere. ESVAGT-løsningen kombinerer derfor følgende værktøjer:

  • Data warehouse
  • Begrebsmodellering
  • Azure
  • Power BI
  • Adaptive Insights

 

skal vi mødes
hos dig eller hos os? 

 

Hvis du tænker, at tiden er inde til et møde eller et uforpligtende kald, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du udfylder bare formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at finde et godt tidspunkt. 

vil I gå
fra a til BI?

Brug data intelligent
...til at træffe bedre beslutninger i forretningen. Med det rette BI-værktøj kan I gå på opdagelse i jeres big data for at finde mønstre og sammenhænge. Så kan I få indsigt i det der betyder noget for jeres forretning, hvad enten det er at matche kunder og varer, forudsige stop i abonnementer eller optimere produktionslinjen.

Læs mere: Business intelligence (BI)

Hold kompetencerne i top-form
Bliv inspireret af de nye muligheder og få hands-on-træning samt gode råd fra Insparis specialister. Uanset, om du arbejder med visualisering af data i Tableau, Qlik eller Microsoft Power BI, så står Insparis eksperter klar til at gøre dig endnu skarpere på vores forskellige kurser.

Læs mere: Kurser og events

Privacy